Etablering af ny eksportgruppe målrettet den bevidste forbruger i Tyskland


Hvis der kan skabes interesse herfor, vil GimmConsult fra januar 2018 etablere og stå i spidsen for en ny eksportgruppe, der skal bane vejen for salg til den bevidste forbruger i Tyskland.

BAGGRUND

Det er en forretningsidé både for GimmConsult og for fødevareindsatsen DET GODE MARKED at være katalysator for salg. Vi byder ind, hvor der måtte være behov, og kan derfor bidrage på alle stadier i eksportprocessen. Vi tager især gerne fat i hverdagen. I hverdagen er ethvert firma alene, og mange vil kunne genkende, at driften overstyrer de gode intentioner, og at den ene dag tager den næste……

Ud over tidsfaktoren så er der en økonomisk faktor og en menneskelig faktor, om man kommer godt i gang på et nyt marked. Mange vil kunne nikke genkendende til det utrygge i, at skulle lave kold canvas på et fremmedsprog.

Ved at være med i denne eksportgruppe tager man hånd om disse 3 faktorer.

Gruppeidéen er tidligere afprøvet, senest i 2013 – 2015, hvor vi under navnet ”Det Gode Produkt” bearbejdede tysk foodservice på vegne af en række danske fødevareproducenter. Der gik dengang ”metaltræthed” i gruppen p.g.a. manglende salgsresultater. Vi blev målt på et salg, som vi ikke selv var herre over. Fokus blev således mere eller mindre selvforskyldt flyttet over til salg i stedet for selve katalysatordelen, som er og bliver vores helt store berettigelse i forbindelse med fødevareeksport.

IDE FOR NY EKSPORTGRUPPE

Det er erfaringerne fra denne gruppe – gode såvel som mindre gode – som på ny er rørt sammen og mixet til en slagkraftig idé, der kan opstilles som følger:

 • Alle virksomheder har forskellige forudsætninger for salg til Tyskland men fællesnævneren for alle (langt de fleste) er, at vejen til salg går igennem de samme distributionskanaler.
  • At få identificeret og få åbnet døren ind til rette kontaktperson hos en relevant aktør og gøre ham/hende klar, er derfor en proces alle virksomheder skal igennem
 • Tyskland er et andet marked end det danske; nogle virksomheder har produkter, der umiddelbart kan sælges, men langt de fleste må tilpasse deres produkter, så de afstemmes med tysk smag, krav og ønsker.
  • At få viden og indsigt i de tyske krav og ønsker giver mulighed for tilpasning af både produkt og salgsindsats. En viden som kan benyttes umiddelbart eller bidrage til virksomhedens interne eksportforberedelse. Ved at lytte til markedets feedback og udvise nødvendig tålmodighed kan der spares store summer i forgæves salg til Tyskland.
 • Især i de store byer ser man en stadig stigende købedygtig forbrugergruppe, der er kendetegnet af bevidsthed omkring det, de spiser. Se også andetsteds på hjemmesiden. Der dukker hele tiden nye produkter op, hvor hypotesen fra undertegnede er, at de ikke er underlagt de samme købsmekanismer som gamle kendinge. Det er heller ikke sikkert, at de sælges gennem de helt samme kanaler som traditionelle fødevarer. Danske producenter har alle kortene på hånden til at kunne imødekomme kravene fra fremtidens forbruger. Vi er omstillingsparate, innovative og underlagt regler der beskytter forbrugeren lige fra dyrkningsprocessen og frem til fødevareforædlingen. Danske produkter udgør i sig selv en garanti for kvalitet og fødevaresikkerhed.
  • At få afdækket alternative kanaler udover de gamle kendinge i den tyske grossistbranche og herigennem få åbnet nye døre til fremtidens fødevaremarked er en væsentlig del af eksportgruppens formål.

HVEM HAR FORDEL I AT DELTAGE?

EKSPORTGRUPPEN henvender sig til alle firmaer, store som små, der har et ønske om nu eller senere at imødekomme den bevidste forbruger. Om det er produkter på idéstadiet eller produkter, der allerede er taget godt imod ude på hylderne eller i de professionelle køkkener, har ikke den store betydning for deltagelsen, som over en 6 måneders periode samlet set vil koste mindre end en månedsløn til en sælger.

 • Demeter-produkter
 • Nordisk mad
 • Glutenfri produkter
 • Veganske produkter
 • Flexitar-food
 • Superfood – berigede eller naturligt berigede madvarer
 • Convenience
 • Osv.

Vi er ikke dommer over, hvad den bevidste forbruger skal tilbydes af danske varer, og vi kan heller ikke garantere, at der er et behov for de danske produkter. Vi kan derimod garantere, at vi kan afdække behovet.

INDIVIDUELLE YDELSER

Udover det arbejde, der udføres i gruppens regi, vil der selvfølgelig være mulighed for professionel bistand på individuelt niveau. Ingen behøver stå alene i processen, men om man benytter eget personale eller andre samarbejdspartnere har ikke noget med eksportgruppen at gøre. Os der står bag gruppen står til rådighed på lige fod med andre, og gruppens resultater står til rådighed for fri afbenyttelse af de deltagende virksomheder.

Eksempler på individuelle ydelser:

 • Store-Check (tilmelding og omkostningsdeling, når de fastlægges)
 • Deltagelse i husmesser (tilmelding og omkostningsdeling, når de fastlægges)
 • Sambesøg hos relevante kundeemner – bistand til salg
 • Kampagner/udsendelser f.eks. i forbindelse med messedeltagelse
 • Bistand til tekster, oversættelser, korrektur, mailvedhæftninger
 • Tovhold og bistand på eksportprocessen

Individuelle ydelser vil således kun belaste økonomisk når arbejdet i eksportgruppen skaber nogle brugbare resultater for den enkelte deltagervirksomhed og når den enkelte virksomhed vælger at søge bistand til at gå videre.

HVEM STÅR BAG?

Eksportgruppen hører under Det Gode Marked, som er et selvstændigt forretningsområde hos GimmConsult Aps. Det Gode Marked blev som ide startet op i kølvandet på eksportgruppen Det Gode Produkt.

Facilitator og ansvarlig for projektet og projektgennemførelsen er Kaj Gimm, som har mange års erfaring med BtB salg i Tyskland. Afdækningsprocessen vil foregå som en kombination af telefoncanvas/-interviews og opsøgende arbejde på gadeniveau i de nordtyske storbyer. Dialog er et nøgleord for hele processen.

Efter behov trækkes på tyske samarbejdspartnere, eksterne ressourcer og eksperter, således at vi både kan leve op til det vi lover i eksportgrupperegi og vil være i stand til at kunne bistå individuelt på alle niveauer i den tyske og den interne udviklingsproces.

Dette set-up betyder, at enhver gør, hvad han er bedst til, og at omkostninger holdes nede på et minimum. Det er et ubetinget mål med eksportgruppen, at forholdet mellem pris og ydelse skal give høj værdi for de deltagende virksomheder. Absolut kundetilfredshed er et mål, vi stræber efter.

OMKOSTNINGER, TIDSPLAN M.M.

Gruppen dannes i løbet af efteråret 2017 med dead-line pr. 01.12.2017. Nye medlemmer forpligter sig for 6 måneders deltagelse.

Opstartsgebyr:

 • kr. 10.800 i 2 rater (20% ved tilmelding og 80% senest pr. 1.12.2017. Indbetalte beløb refunderes ikke.
 • Ved betaling af sidste rate forpligter man sig for i alt 6 måneders deltagelse.
 • Beløbet dækker medgået tid til hele opstartsforløbet og set-up, herunder også etablering af hjemmeside, virksomhedssøgning i eksterne databaser, indledende research på gadeniveau, etablering af CRM-system, etablering af mailsystem/exchange, besøg hos gruppedeltagere osv.

Månedspris:

 • kr. 3.675,- forud i 6 måneder med start 01.01.2018.
 • Beløbet dækker mindst 8 timers effektiv afdækning pr. uge + 4-6 timer til ”det løse”.

I alt udgift for 26 ugers indsats kr. 32.850,- + moms.

Prisen er baseret på mindst 10 deltagende virksomheder. Der er ikke fastsat en øvre grænse; yderligere deltagere vil blot skabe råderum for en større indsats nede på selve markedet.

Eventuel fortsat deltagelse og gruppens fortsatte virke efter 6 måneder tages op til vurdering efter 5 måneder.

Nye deltagere kan frit tilgå gruppen til den akkumulerede pris for det tidspunkt man bliver medlem.

Der oprettes en tysk hjemmeside på gruppens vegne. Hjemmesiden bliver gruppens ansigt udadtil men bliver også platform for fælles information og information på kryds og tværs. Kun gruppedeltagere vil få adgang til den fælles information, og kun gruppedeltagere vil blive eksponeret på hjemmesiden.

 

For personlig uddybende information og dialog omkring idéen og hvad den kan betyde for dig og dit firma så kontakt Kaj Gimm på telefon eller e-mail.

Det skulle glæde mig om det kunne lykkes og ikke mindst til at kunne dedikere endnu mere tid til at gøre en forskel i Tyskland på vegne af danske fødevareproducenter.

25.08.2017/Kaj G. Gimm