Markeder


Det Gode Marked

DET GODE MARKED er et begreb, som i sig selv er altdækkende og bredt favnende. Men for det enkelte firma er det et valg, der skal træffes og en beslutning om, hvordan virksomhedens ressourcer skal fordeles.

Derfor er det så vigtigt at forholde sig til DET GODE MARKED og få truffet det rette valg. For nogen er hjemmemarkedet det rette valg; andre skal længere væk. Det gode marked kan være en lille afgrænset målgruppe, og det kan være et helt kontinent. Ressourcerne sætter begrænsningen, og da ressourcer altid er en knap faktor, vil det være afgørende for en virksomheds strategiske udvikling og livscyklusforløb, hvordan DET GODE MARKED vælges, og hvordan man griber det an.

DET GODE MARKED er tænkt som et forum for fødevareindsatsen på udvalgte eksportmarkeder og for selve eksportparathedsprocessen. Idégrundlaget bag GimmConsult er det bærende element for fødevareindsatsen, dvs. at med en praktisk-pragmatisk tilgang til arbejdet ønsker vi at byde ind, hvor der er behov, og på den måde udfylde et tomrum i virksomheden og fremstå som katalysator for, at tingene kommer til at lykkes.

Tilbage til forside