Sourcing med Det Gode Marked


Det Gode Marked kan nu tilbyde danske virksomheder ekspertbistand i alle forhold vedrørende sourcing og leverandørudvælgelse af råvarer og ingredienser til fødevareproduktion. Vi sourcer og overvåger råvarepriser i hele Europa/Verden og kan med mange års indkøbserfaring tilføre værdi på de stadier i indkøbsprocessen, hvor der måtte være behov.

Desuden kan vi tilbyde ekspertbistand i opsøgende indkøbsarbejde af levnedsmidler generelt. Vi har base i Sydtyskland, men har verden som markedsplads, og vi kan bistå med det opsøgende arbejde og finde egnede nye produkter til de danske butikshylder.

Rekvirér mere information på gimm@gimmconsult.dk